Služba mládeže

YYAM

“ služba mládeže je důležitá v životě církve! V tomto milosti naplněném okamžiku jsme vy a já povoláni Pánem, abychom vykonávali tuto důležitou službu.

je vzrušující čas dělat službu mládeže v tomto „okamžiku milosti“, zejména při volbě papeže Františka. Jeho pokora, jednoduchost a příklad nutí svět, zejména mezi mladými lidmi, aby dal Církvi „druhý pohled“.

přicházím k vám jako pastor církve a kolega poutník na cestě víry, abych pomohl číst znamení doby. Abychom přizpůsobili naši službu v tomto měnícím se světě, musíme mít jasno v tom,co nás Pán Ježíš žádá. Jsme požádáni, abychom pomohli mladým lidem odpovědět na jednu nejdůležitější otázku jejich života: výzvu k evangelizaci.

v digitálním věku přináší služba mládeže mladým lidem dobrou zprávu o umění žít dobře – a začíná a končí u Pána. Kéž zůstaneme věrni výzvám svého času a pomocí darů, které máme před sebou, včetně technologie, můžeme přivést mnoho lidí, aby žili dobře v tomto a příštím životě.“

-Jeho Excelence, Nejvíce Pietní Frank J. Caggiano of Bridgeport, Connecticut
Člen Výboru pro Laiky, Manželství, Rodinný Život a Mládeže

You might also like

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.