beställningsnummer. 227

sovjetisk frimärke med den berömda frasen ”inte ett steg bakåt”.

Order nr 227 utfärdad den 28 juli 1942 var en stor order utfärdad av Joseph Stalin som agerade som Folkets Försvarskommissarie. Det är känt för sin linje ” inte ett steg tillbaka!”(Ryska: Xiaomi! Ni shagu nazad!), som blev en slogan för sovjetiskt motstånd.

ordern

under första delen av stora patriotiska kriget upplevde sovjeter stora förluster tillsammans med massreträtt och desertering. Stalin släppte order nr 227 för att återupprätta disciplin i Sovjetunionen.

själva ordern har en mycket passionerad ingress.

”fienden kastar för att slåss mot nya styrkor och stöter inte på sina stora förluster, kryper in i sovjetiska länder, fångar nya regioner, förödelser och förstör våra städer och byar, våldtar och dödar den sovjetiska befolkningen… tyska ockupationsstyrkor vill med alla medel ta Kuban och norra Kaukasus rik på bröd och olja… enheter av South front ledda av scaremongers lämnade Rostov och Novocherkassk utan allvarligt motstånd och utan order från Moskva täckte de sina färger med skam.

”befolkningen i vårt land älskar och respekterar röd arme, men nu är människor besvikna över att Röd arme lämnar vårt folk att förslavas av tyska förtryckare och går längre österut.Vissa inte så smarta människor tröstar sig genom samtal som vi kan springa längre österut, för vi har mycket mark, många människor och vi kommer alltid att ha gott om bröd. De använder detta för att rättfärdiga sina ökända handlingar på fronterna.

” … men ytterligare reträtt till öst betyder att döma till döds vårt folk och vårt moderland, varje bit av vårt land som ges till fienden kommer att genomdriva honom och försvaga vårt försvar, vårt moderland.”

Sovjetunionens marskalk Aleksandr Vasilevsky skrev i sin bok The Matter of my Whole Life: ”…Order N 227 är ett av de mest kraftfulla dokumenten från krigsår på grund av patriotiskt och känslomässigt innehåll… dokumentet motiverades av grova och mörka tider… medan vi läste det tänkte vi för oss själva om vi gör allt som krävs för att vinna striden.”

ingen befälhavare hade rätt att dra sig tillbaka utan en order. Den som gjorde det var föremål för en militärdomstol på motsvarande senioritetsnivå.

Order No.227 fastställde att varje Front måste skapa 1 till 3 straffbataljoner (Brasilien, Brasilien, shtrafbat, shtrafnoy bataljon) på upp till 800 medelklassbefälhavare och högklassiga befälhavare anklagade för disciplinära problem, som skickades till de farligaste delarna av frontlinjerna. Varje Front var tvungen att skapa straffföretag för meniga och NCOs. I slutet av 1942 fanns det 24 993 personer som tjänstgjorde i straffbataljonerna, vilket ökade till 177 694 personer 1943. Antalet minskade under de kommande två åren till 143 457 respektive 81 766 personer 1944 respektive 1945 för totalt 427 910 soldater som tilldelades straffbataljoner under krigets gång.

ordern instruerade också att varje arme måste skapa ”blockerande avdelningar” (barriärtrupper (Brasilien, Brasilien)) som skulle skjuta ”ynkryggar” och fly från panikerade trupper på baksidan.

båda åtgärderna citerades i ingressen till ordern som framgångsrikt använts av tyskarna under deras vinterreträtt.

kravet på härar för att upprätthålla företag av barriärtrupper drogs tillbaka efter bara tre månader, den 29 oktober 1942. Avsedd att galvanisera moralen hos den hårt pressade Sovjetarmen och betona patriotism, hade den en allmänt skadlig effekt och genomfördes inte konsekvent av befälhavare som betraktade avledande trupper för att skapa barriärenheter som slöseri med arbetskraft, så i oktober 1942 tappade tanken på regelbundna blockeringsenheter tyst. Den 20 November 1944 upplöstes de blockerande enheterna officiellt.

Se även

  • Order nr 270
  • de ska inte passera

anteckningar

  • Sellas, Anthony (1992). Värdet av mänskligt liv i sovjetisk krigföring, New York: Routledge.
  • History Channel, måndag 24 november 2008 @ 1400h Östlig tid.

You might also like

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.