Spect Mozku DaTscan

Spect Mozku DaTscan je nukleární zobrazovací vyšetření, které lékaři umožňuje zobrazit mozku hladinu dopaminu a určit, zda se mozkové neurony mají degenerované. To dává lékařům schopnost rychle a přesně diagnostikovat Parkinsonovy syndromy u pacientů. Až dosud nebyl k dispozici žádný definitivní test k odlišení Parkinsonovy choroby od jiných pohybových poruch, jako je esenciální třes.

test kombinuje lék, nazvaný DaTscan, se zobrazovací technologií známou jako jednofotonová emisní počítačová tomografie nebo SPECT.

DaTscan je vstříknut do krevního oběhu a koncentruje se v oblasti mozku spojené s Parkinsonovou chorobou bez narušení funkce mozku. To umožňuje lékařům zjistit, zda mozek pacienta produkuje normální nebo abnormální hladiny dopaminu pomocí gama kamery.

nízké hladiny dopaminu v mozku pacientů s Parkinsonovou chorobou jsou spojeny s různými příznaky onemocnění. Jiné poruchy pohybu, jako je esenciální třes, pocházejí z různých oblastí mozku a nejsou spojeny se sníženou produkcí dopaminu.

You might also like

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.