Indiana License Suspension and Revocation

att ha din Indiana-licens är ett privilegium, så det finns alltid en chans att det kan tas bort om du samlar för många allvarliga trafiköverträdelser och överträdelser. Detta är Indianas sätt att upprätthålla ordning och säkerhet på gator och motorvägar, och det är viktigt att du förstår hur du kan undvika att få din licens avstängd.

Vad är skillnaden mellan Licensavstängning och Licensavstängning?

när din licens blir avstängd kan du antingen vänta på avstängningsperioden eller så kan du arbeta med de fel som har orsakat trafikbrottet. I Indiana är avstängningsperioden minst 90 dagar till högst 2 år, beroende på det trafikbrott som begåtts. Avstängningsperioden träder i kraft 18 dagar efter det att meddelandet om avstängning har skickats till gärningsmannen.

det här är några vanliga brott som kan få din licens avstängd:

  • körning medan berusad
  • misslyckas med att slutföra Trafikskola
  • underlåtenhet att visas på en trafik kallelse
  • underlåtenhet att betala böter
  • körning utan bilförsäkring
  • misslyckas med ett visionstest
  • att märkas som en vanlig trafik kränkare

i de flesta stater är licensåterkallande ett stort och permanent brott. En återkallad licens innebär att ditt körkort är permanent ogiltigt på grund av svåra omständigheter, till exempel straffrättsliga avgifter, och du kan inte lagligt köra. Att ha en återkallad licens kommer Permanent att dyka upp på bakgrundskontroller. Detta kan skada ditt rykte såväl som din förmåga att få ett jobb.

i delstaten Indiana återkallar BMV inte körkort. Ändå betyder det inte att du är säker från Indiana Bureau of Motor Vehicles. Upphävande av licenser kan fortfarande gälla för varje trafikförbrytare.

Vad ska jag göra för att få min Indiana-licens återställd?

din åtgärd beror på den trafiköverträdelse du har begått. Du kan antingen vänta på längden på din avstängningsperiod eller avhjälpa trafikbrottet. Till exempel, om din licens har avbrutits eftersom du fångades körning utan försäkring, måste du få bevis på att du omfattas av ett försäkringsbolag. Först då kan din avstängning upphävas av Indiana court. Längden på licensavstängningar bestäms vid en Indiana-upphängningsförhandling.

hur många poäng tar det att få min Indiana-licens avstängd?

Indiana BMV tilldelar punktvärden till trafiköverträdelser beroende på deras svårighetsgrad. Punktvärdena är dock inte vad de använder för att tilldela en licensavstängning. Om en förare i Indiana begår två eller flera trafikbrott på ett år kommer de att få höra att delta i ett Indiana Driver Safety Program (DSP), där de kommer att få en värdefull påminnelse om principerna för säker körning. Om de inte deltar kommer deras licens att avbrytas.

för en fullständig beskrivning av poängsystemet, se Indiana BMV lista över punktvärden.

You might also like

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.