säröillä tuulilasi, turvallinen ajo ja laki

Johdanto

Tuulilasin vauriot ovat edelleen vaara ja todellisuus, jota kaikki eteläafrikkalaiset autoilijat kokevat. Vaikka tuulilasivauriot voivat johtua monista eri syistä, yleisimpiä ovat hyötyajoneuvojen kuormista irronneet lentävät kivet ja roskat sekä rakenteilla olevista tienpinnoista heijastuvat roskat.

olemme kaikki kokeneet pienen ärsyttävän sirun tuulilaseissamme. Tämä ei ehkä vaivaa autoilijoita paljon ja voidaan helposti korjata! Kun sirusta tulee tuulilasin poikki kulkeva halkeama, meidän on kuitenkin harkittava, onko todellakin aika vaihtaa tuulilasi.

tässä osiossa haluamme pohtia, mitä kansallinen tieliikennelaki säätää tuulilasin turvallisuudesta ja miksi meidän on katsottava lain vaatimuksia pidemmälle ja keskityttävä myös siihen, mitä liikenneturvallisuus edellyttää!

tieliikennelaki ja tuulilasin turvallisuus

tuulilasin, ikkunan ja väliseinien lasi

Reg 202. (1) henkilö ei saa käyttää yleisellä tiellä moottoriajoneuvoa, jonka tuulilasi, ikkuna tai väliseinä on valmistettu läpinäkyvästä materiaalista-

(a) ellei tällainen materiaali anna kuljettajalle riittävää näkyvyyttä tällaisen ajoneuvon turvalliseen ajamiseen;

(b) ellei kyseessä ole muu kuin moottoripyörään tai kolmipyörään asennettu tuulilasi, tällainen läpinäkyvä materiaali-

(i) ole lasia; ja

(ii) sellaisen moottoriajoneuvon osalta, joka sen rekisteröintitodistuksen mukaan rekisteröitiin ensimmäisen kerran vuoden 1958 jälkeen, täyttää A kohdan määräykset myös rikkoutuessaan; ja

(c) paitsi jos kyseessä on moottoriajoneuvo, joka on rekisteröintitodistuksen mukaan rekisteröity ensimmäisen kerran vuoden 1958 jälkeen, tällainen läpinäkyvä materiaali on turvalasi, jonka jokaiseen lasiin on pysyvästi merkitty sen valmistajan nimi tai tavaramerkki tai lasin toiminimi ja joka on selvästi tunnistettavissa turvalasiksi pysyvällä merkinnällä, joka osoittaa sen sellaiseksi.

(2) Sen estämättä, mitä 1 kohdan b ja c alakohdassa säädetään, läpinäkyvä materiaali –

(a), jolla –

(i) moottoriajoneuvon katon ikkuna;

(ii) linja-auton tai pikkubussin ikkuna tai Väliseinä; tai

iii) matkustajien kuljettamiseen suunniteltu tai mukautettu puoliperävaunun ikkuna tai väliseinä voi koostua erittäin korkeatörmäyksisestä akryyli-tai polykarbonaattimuovimateriaalista, jonka jokaiseen lasiin on pysyvästi merkitty valmistajan nimi tai tavaramerkki tai materiaalin kauppanimi ja joka on selvästi tunnistettavissa erittäin korkeatörmäykselliseksi akryyli-tai polykarbonaattimuovimateriaaliksi pysyvällä merkinnällä, joka kuvaa sitä tällaisena;

(b), jolla moottoriajoneuvon ikkuna tai väliseinä tai irrotettava tai kokoontaitettava konepelti tai kuomu on valmistettu joustavasta muovimateriaalista; ja

(c), jolla on tehty perävaunun ikkuna tai Väliseinä, jota ei ole suunniteltu tai mukautettu matkustajien kuljettamiseen, voi, jos tällainen perävaunu on rekisteröity rekisteröintitodistuksen mukaan-

(i) on rekisteröity ensimmäisen kerran ennen 1 päivää tammikuuta 1987, jotka koostuvat akryyli-tai polykarbonaattimuovista tai lasista; tai

(ii) rekisteröitiin ensimmäisen kerran 1 päivänä tammikuuta 1987 tai sen jälkeen, ja se koostuu akryyli-tai polykarbonaattimuovista.

(3) henkilö ei saa käyttää yleisellä tiellä moottoriajoneuvoa-

(a) ellei näkyvän valon läpäisevyys-

(i) tuulilasi on vähintään 70 prosenttia; ja

(ii) muu ikkuna on vähintään 35 prosenttia,

6.3 kohdan mukaisesti mitattuna Standard Specification SABS 1191 ”turvalasi ikkunoille”;

(b) ellei tuulilasiin, ikkunaan tai väliseinään levitetyssä kalvossa tai sävytysmateriaalissa ole kuplia, repeämiä tai naarmuja; ja

(c) jos takaikkunaan, joka kattaa yli kahdeksasosan tällaisesta takaikkunasta, taikka tuulilasiin tai sivuikkunaan on 1 päivästä tammikuuta 2000 levitetty kuvioidulla pinnalla olevaa materiaalia tai kalvoa, jossa on kuva tai grafiikka.

(4) alasäännön 3 kohdan a alakohdan ii alakohdan säännöksiä ei sovelleta ambulanssiin tai ruumisautoon eikä SABS ECE R43: n mukaisiin ikkunoihin.

ajonäkymä esteetön

ajonäkymä esteetön

Reg 204. (1) henkilö ei saa käyttää yleisellä tiellä moottoriajoneuvoa-

(A), jota ei ole rakennettu ja huollettu siten, että sen kuljettajalla olisi

täydellinen ja selkeä näkymä edessä olevalle ajoradalle sekä oikealle ja vasemmalle ajoneuvon ollessa käytössä;

(b), jota ei ole varustettu taustapeilillä tai-peileillä, joiden avulla tällaisen ajoneuvon kuljettaja voi ajoasennossa ollessaan nähdä kirkkaalla säällä selkeän heijastuksen taakse suuntautuvasta liikenteestä edellyttäen, että tämän kohdan määräyksiä ei sovelleta traktoriin;

(c), joka on henkilö -, Minibussi -, linja-auto-tai tavarankuljetusajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 3 500 kilogrammaa ja joka on rekisteröintitodistuksen mukaan rekisteröity ensimmäisen kerran 1 päivänä tammikuuta 1987 tai sen jälkeen, ellei siinä ole ajopuolen ulkopuolista taustapeiliä ja sisäpuolista taustapeiliä: Edellyttäen, että jos sisätaustapeili ei salli kuljettajan näkyvän selkeällä kelillä ja heijastavan selvästi liikennettä taakse, kuljettajan istuinta vastapäätä olevalle sivulle on asennettava ylimääräinen ulkopuolinen taustapeili, eikä tällöin ole tarpeen asentaa sisätaustapeiliä.;

(d) joka on pienoisbussi, linja-auto tai tavarankuljetusajoneuvo, jonka kokonaismassa on suurempi kuin 3 500 kilogrammaa ja joka on rekisteröintitodistuksen mukaan rekisteröity ensimmäisen kerran 1 päivänä tammikuuta 1987 tai sen jälkeen, ellei siinä ole ulkopuolista taustapeiliä kuljettajan puolella ja ulkopuolista taustapeiliä kuljettajan istuinta vastapäätä olevalla puolella; tai

(e), joka on moottoripyörä, Kolmipyörä tai Nelipyörä, ellei siinä ole taustapeiliä ohjaustangon oikealla puolella, ja tällainen pyörä on varustettava myös taustapeilillä ohjaustangon vasemmalla puolella.

(2) Jokainen moottoriajoneuvon taustapeili –

(a) joka-

(i) on Henkilöauto, Pikkubussi, linja-auto tai tavarankuljetusajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 3 500 kilogrammaa ja joka on rekisteröity ensimmäisen kerran 1 päivänä tammikuuta 1976 tai sen jälkeen; tai

(ii) on Pikkubussi, linja-auto tai tavarankuljetusajoneuvo, jonka kokonaismassa on suurempi kuin 3 500 kilogrammaa ja joka on rekisteröintitodistuksen mukaan rekisteröity ensimmäisen kerran 1 päivän tammikuuta 1976 ja 31 päivän joulukuuta 1986 välisenä aikana,

on joko litteä tai pallomainen kupera ja jonka keskimääräinen kaarevuussäde on vähintään yksi pilkku kaksi metriä; tai

(b) alajärjestelyssä (1)(d) on oltava joko tasainen tai pallomainen kupera, ja sen keskimääräinen kaarevuussäde on vähintään yksi pilkku kahdeksan metriä.

 mikä on laillista, ei välttämättä ole turvallista

mikä on laillista ei välttämättä ole turvallista!

on tärkeää tunnustaa, että tieliikennelaissa säädetään vain siitä, mitä vaaditaan käytettävän tuulilasin laadun ja kuljettajan näkyvyyden takaamisen osalta. Se ei tee laittomaksi ajamista siellä, missä halkeama ei ole kuljettajan näköpiirissä eikä estä hänen näkökykyään. Vaikka rikkinäisellä tuulilasilla ajaminen ei ehkä olekaan rike, sitä ei pidä pitää turvallisena!

olemme keskustelleet tuulilasin turvallisuudesta yksityiskohtaisesti verkkosivuillamme kohdassa, jonka otsikkona on tieturvallisuus ja tuulilasi

haluamme viitata tuulilasin turvallisuuden tärkeyteen ja siihen, miksi murtunut tuulilasi voi olla merkittävä vaara turvallisuudellesi ajoneuvon sisällä:

tuulilasi ja ajoneuvon rakenteellinen eheys

tuulilasi / tuulilasi on olennainen osa auton tukirakennetta. Vaikka normaalin ajon aikana tässä rakenteessa ei ehkä ole havaittavissa epätasapainoa tai epätäydellisyyttä, se voi tulla kuolettavaksi törmäyksen tai törmäyksen aikana.

useimmissa ajoneuvoissa tuulilasi on suunniteltu siirtämään etupään törmäyksen vaikutus auton etuosan kautta alustaan, mikä auttaa minimoimaan törmäyksen vaikutuksen sisätiloihin ja suojaamaan matkustajia. Rikkinäinen tuulilasi voi särkyä törmäyksen paineessa, jolloin törmäyksen vaikutus voi liikkua auton läpi vaakasuoraan, mikä lisää merkittävästi matkustajille aiheutuvaa vaaraa.

tuulilasi ja suoja rullauksen aikana

tuulilasi tarjoaa myös pystysuuntaisen tuen, joka estää auton katon murskaantumisen. Kaatumisonnettomuuden aikana rikkoutunut tai lohjennut tuulilasi voi antaa katon sortua ja aiheuttaa mahdollisesti vakavia vammoja. Tilastot osoittavat ylivoimaisesti vaaran ja lisääntyneen riskin matkustajille kaatumisonnettomuudessa, jossa katto romahtaa.

tuulilasi auttaa matkustajia pysymään ajoneuvon sisällä törmäyksen aikana

vaikka turvavyöt ovat ensisijainen keino suojata matkustajia törmäyksen aikana, tuulilasi on myös tärkeä rooli. Epäuskoisille matkustajille tai tilanteissa, joissa turvavyö on viallinen, rikkoutunut tai katkennut onnettomuuden aikana, tuulilasi voi tarjota lopullisen suojan varmistaen, että matkustajat pysyvät auton sisätiloissa. Pienikin siru tuulilasissa voi aiheuttaa ikkunan särkymisen törmäyksessä, jolloin matkustajat voivat poistua ajoneuvosta.

tuulilasi turvatyynyjen käyttöönoton tukena

sen lisäksi, että tuulilasi jakaa törmäyksen vaikutukset, se tukee erityisesti matkustajan puolella olevia turvatyynyjä. Kun turvatyyny laukeaa onnettomuuden aikana, se laajenee ulospäin ja painuu tuulilasia vasten ennen kuin se laukeaa tukeakseen matkustajaa.

viallinen tuulilasi ei pysty kunnolla absorboimaan täyttyvän turvatyynyn voimaa ja voi rikkoa, heikentää tai heikentää turvatyynyn tehoa.

johtopäätös

tuulilasi on tunnustettava tärkeäksi ajoneuvon turvallisuuden osatekijäksi. Vaurioituneesta tuulilasista voi aiheutua vaaroja, joten on tärkeää, että pätevä teknikko korjaa rikkoutuneet tai lohjenneet tuulilasit mahdollisimman pian.

Katso myös:

liikenneturvallisuus ja tuulilasi

liikenneturvallisuus ja Tuulilasivaurioiden välttäminen

You might also like

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.