gebarsten voorruit, veilig rijden en de wet

Inleiding

schade aan de voorruit blijft een gevaar en realiteit voor alle Zuid-Afrikaanse automobilisten. Hoewel schade aan de voorruit kan worden veroorzaakt door een verscheidenheid van oorzaken, de meest voorkomende is vliegende stenen en puin afgeworpen van ladingen van commerciële vrachtwagens, evenals puin geprojecteerd van wegdek in aanbouw.

we hebben allemaal de kleine vervelende chip op onze voorruit ervaren. Dit kan niet veel problemen automobilisten en kan gemakkelijk worden vastgesteld! Het is echter wanneer de chip een scheur wordt die over de voorruit loopt dat we moeten overwegen of het inderdaad tijd is om de voorruit te vervangen.

in dit deel willen we ingaan op wat de nationale wet op het wegverkeer bepaalt over de veiligheid van de voorruit en waarom we verder moeten kijken dan de wettelijke vereisten en ons ook moeten concentreren op wat nodig is voor de veiligheid op de weg!

The National Road Traffic Act and Voorruit Safety

the glass of voorruit, ruit and partities

Reg 202. (1) op een openbare weg mag niemand een motorvoertuig besturen met een voorruit, ruit of scheidingswand van transparant materiaal-

(a) tenzij dit materiaal de bestuurder voldoende zicht biedt om veilig te kunnen rijden met een dergelijk voertuig;

(b) tenzij dit transparante materiaal-

(i) bij een andere voorruit dan een op een Motorrijwiel of driewieler gemonteerde voorruit glas is; en

ii) voor een motorvoertuig dat volgens het kentekenbewijs voor het eerst na het jaar 1958 is ingeschreven, aan de bepalingen van punt a) voldoet, zelfs wanneer het verbrijzeld is; en

c) tenzij, voor een motorvoertuig dat volgens het kentekenbewijs voor het eerst na het jaar 1958 is ingeschreven, dit transparante materiaal veiligheidsglas is en elke ruit daarvan permanent is voorzien van de naam of het handelsmerk van de fabrikant of de handelsnaam van het glas en duidelijk herkenbaar is als veiligheidsglas door een permanent merkteken dat het als zodanig aangeeft.

(2) niettegenstaande het bepaalde onder b) en c) van subreglement (1), het transparante materiaal-

(a) waarmee-

(i) een raam in het dak van een motorvoertuig;

(ii) een raam of scheidingswand van een bus of minibus; of

iii) een voor het vervoer van passagiers ontworpen of aangepaste ruit of scheidingswand van een oplegger mag bestaan uit ultrahoge acryl-of polycarbonaatplastiek, indien op elke ruit daarvan permanent de naam of het handelsmerk van de fabrikant of de handelsnaam van het materiaal is aangebracht en dit materiaal duidelijk herkenbaar is als ultrahoge acryl-of polycarbonaatplastiek door een permanent merkteken dat het als zodanig beschrijft;

b) waarmee een ruit, scheidingswand of een verwijderbare of inklapbare kap of luifel van een motorvoertuig is gemaakt, kan bestaan uit een soepele kunststof; en

c) waarmee een ruit of scheidingswand van een aanhangwagen is gemaakt die niet is ontworpen of aangepast voor het vervoer van passagiers, kan, indien deze aanhangwagen volgens het kentekenbewijs daarvan-

(i) voor het eerst is geregistreerd vóór 1 januari 1987, bestaan uit acryl of polycarbonaat van kunststof of Van glas; of

(ii) voor het eerst werd geregistreerd op of na 1 januari 1987, bestaan uit acryl-of polycarbonaatplastic.

(3) niemand mag een motorvoertuig-

(a) gebruiken, tenzij de zichtbare lichtdoorlatendheid door-

(i) de voorruit ten minste 70% bedraagt en

(ii) een ander ruit ten minste 35% bedraagt,

gemeten overeenkomstig punt 6.3 van de standaardspecificatie SABS 1191 “veiligheidsglas voor ruiten”;

B) tenzij op een voorruit, ruit of scheidingswand aangebrachte folie of kleurstof vrij is van bellen, scheuren of krassen; en

c) indien vanaf 1 januari 2000 materiaal of folie met een gestructureerd oppervlak met een afbeelding of afbeeldingen op de achterruit wordt aangebracht die meer dan een achtste van die achterruit, voorruit of zijruit bedekt.

(4) subverordening (3), onder a), ii), is niet van toepassing op een ambulance, een lijkwagen of op ramen die voldoen aan de SABS ECE R43.

weergave Onbelemmerd rijden

weergave Onbelemmerd rijden

Reg 204. (1) niemand mag op een openbare weg rijden met een motorvoertuig-

(a) dat niet zo gebouwd en onderhouden is dat de bestuurder van het motorvoertuig een

volledig en duidelijk zicht heeft op de weg vóór en naar rechts en links wanneer het voertuig in gebruik is;

b) die niet is voorzien van een of meer achteruitkijkspiegels waarmee de bestuurder van een dergelijk voertuig, wanneer hij zich in de bestuurdersplaats bevindt, bij helder weer een duidelijke weerkaatsing van het verkeer naar achteren kan zien: op voorwaarde dat de bepalingen van dit punt niet van toepassing zijn op een trekker;

c) dat een motorvoertuig, minibus, bus of vrachtwagen is met een brutomassa van niet meer dan 3 500 kg en dat volgens het kentekenbewijs voor het eerst op of na 1 januari 1987 is ingeschreven, tenzij het is voorzien van een buitenspiegel aan de bestuurderszijde en een binnenspiegel: Op voorwaarde dat, wanneer de binnenachteruitkijkspiegel de bestuurder in de bestuurderspositie niet in staat stelt bij helder weer een duidelijke weerkaatsing van het verkeer naar achteren te zien, aan de tegenoverliggende zijde van de bestuurdersstoel een extra buitenachteruitkijkspiegel wordt gemonteerd en dat in dat geval geen binnenachteruitkijkspiegel hoeft te worden gemonteerd;

d) een minibus, bus of vrachtvoertuig met een brutomassa van meer dan 3 500 kg dat volgens het kentekenbewijs voor het eerst op of na 1 januari 1987 is geregistreerd, tenzij het is voorzien van een buitenspiegel aan de bestuurderszijde en een buitenspiegel aan de tegenoverliggende zijde van de bestuurdersstoel; of

e) dat een Motorrijwiel, een driewieler of een vierwieler is, tenzij deze is voorzien van een achteruitkijkspiegel aan de rechterkant van het stuur, en deze cyclus moet ook zijn voorzien van een achteruitkijkspiegel aan de linkerkant van het stuur.

(2) elke achteruitkijkspiegel van een motorvoertuig –

(A) die –

(i) een motorvoertuig, minibus, bus of vrachtwagen is met een brutomassa van niet meer dan 3 500 kg en die volgens het kentekenbewijs voor het eerst op of na 1 januari 1976 is ingeschreven; hetzij

ii) is een minibus, bus of vrachtwagen met een brutomassa van meer dan 3 500 kg en die volgens het kentekenbewijs voor het eerst is ingeschreven in de periode van 1 januari 1976 tot en met 31 December 1986, moet

vlak of bolvormig zijn en een gemiddelde kromtestraal van ten minste één komma van twee meter hebben; of

b) bedoeld in subregulation(1) (d)) moet vlak of bolvormig zijn en een gemiddelde kromtestraal van ten minste één komma van acht meter hebben.

legaal is niet noodzakelijk veilig

legaal is niet noodzakelijk veilig!

het is belangrijk te erkennen dat de nationale wet op het wegverkeer alleen bepaalt wat vereist is wat betreft de kwaliteit van de gebruikte voorruit en de noodzaak om de zichtbaarheid van de bestuurder te waarborgen. Het maakt het niet illegaal om te rijden waar de scheur niet in het zicht van de bestuurder is en zijn zicht niet belemmert. Ook al is rijden met een gebarsten voorruit misschien geen overtreding van de ticketable, toch mag niet worden opgevat dat dit ook veilig is!

We hebben besproken voorruit veiligheid in detail op de website in detail in een paragraaf met de titel van de Verkeersveiligheid en de Voorruit

Wij verwijzen graag naar het belang van de voorruit veiligheid en waarom een gebarsten voorruit kan een groot gevaar voor uw veiligheid in het voertuig:

de Voorruit en De Structurele Integriteit van het Voertuig

De Voorruit/ Voorruit is een integrale rol in een auto van de ondersteunende structuur. Terwijl tijdens het normale rijden een onbalans of imperfectie in deze structuur misschien niet duidelijk is, kan het dodelijk worden tijdens een crash of botsing.

in de meeste voertuigen is de voorruit ontworpen om de impact van een frontale botsing door de voorkant van de auto naar het chassis over te brengen, waardoor het effect van de botsing binnen het interieur wordt geminimaliseerd en de passagiers worden beschermd. Een gebarsten voorruit kan verbrijzelen onder de druk van een botsing, waardoor de impact van de botsing horizontaal door de auto beweegt, waardoor het gevaar voor passagiers aanzienlijk toeneemt.

de voorruit en de bescherming tijdens het kantelen

de voorruit biedt ook verticale steun, waardoor het dak van de auto niet kan breken. Tijdens een kantelongeval kan een gebarsten of afgebroken voorruit het dak laten instorten, waardoor mogelijk ernstig letsel kan ontstaan. De statistieken wijzen op het gevaar en de verhoogde risico ‘ s voor passagiers bij een kantelongeval waarbij het dak verbrijzelt.

de voorruit helpt de passagiers bij een botsing in het voertuig te blijven

terwijl veiligheidsgordels het belangrijkste middel zijn om de passagiers te beschermen tegen uitwerpen tijdens een botsing, speelt de voorruit ook een belangrijke rol. Voor passagiers zonder gordel of in situaties waarin de veiligheidsgordel tijdens het ongeval defect, kapot of doorgesneden is, kan de voorruit een laatste beschermingsmaatregel bieden die ervoor zorgt dat de passagiers binnen het interieur van de auto blijven. Zelfs een kleine chip in de voorruit kan ervoor zorgen dat het raam verbrijzelt bij een botsing, waardoor passagiers uit het voertuig kunnen worden gegooid.

de voorruit ter ondersteuning van de uitrol van de airbags

naast de verdeling van de botsing van een botsing biedt de voorruit ondersteuning aan de airbags, met name aan de passagierszijde. Wanneer de airbag tijdens een ongeval wordt uitgezet, zet hij uit en drukt hij tegen de voorruit voordat hij uit de kussens trekt om de passagier te ondersteunen.

een defecte voorruit kan de kracht van de opblaasbare airbag niet goed absorberen en kan de doeltreffendheid van de airbag verbrijzelen, verminderen of teniet doen.

conclusie

de voorruit moet worden erkend als een belangrijk onderdeel voor de veiligheid van voertuigen. Gezien de gevaren die kunnen voortvloeien uit een beschadigde voorruit, is het belangrijk dat gebarsten of afgebroken voorruiten zo snel mogelijk door een gekwalificeerde technicus worden gerepareerd.

Bekijk ook:

verkeersveiligheid en uw voorruit

verkeersveiligheid en het vermijden van schade aan de voorruit

You might also like

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.