Croaking Science: the Golden Toad

som våra Vanliga paddor börjar gå in i viloläge efter ett knepigt väderår; Becky Austin vår Croaking Science volontär, talar om hur klimatförändringen påverkat en av deras kusiner i Costa Rica.

den allra första arten vars utrotning skylldes på klimatförändringar på grund av antropogena orsaker var en amfibie: den gyllene padden. En gång rikligt i ett litet område av Costa Ricas molnskogar i Centralamerika var den sista individuella observationen 1989 och 2004 angavs padden som utdöd.

gyllene paddor, eller Bufo periglenes, var bara 5 cm långa och visade sexuell dimorfism: män hade ljus ’gyllene’ hud, medan kvinnor hade olivhud med röda fläckar och en gul kant. Gyllene paddor visade också det extraordinära inslaget i’ gastrisk avel’, där ägg hölls i kvinnans mage tills grodyngel var redo att lämna via munnen.

hur var klimatförändringen att skylla på utrotningen av denna fascinerande Art? Nya upptäckter kan visa att paddans utrotning sammanföll med en mycket torr tidsperiod som orsakades av en el ni Actuzo-händelse 1986-7 (där en varm Stillahavsström påverkade det sydamerikanska klimatet). Detta fick avelspooler att torka ut och befolkningsantalet kraschade så få grodyngel kunde överleva. Detta kan dock inte vara orsaken.

Gobal uppvärmning orsakar konsekventa atmosfäriska temperaturförändringar i de flesta delar av världen, inklusive paddans hemområde i Costa Rica. Många forskare tror att i dessa höglandsområden blir förhållandena alltmer lämpade för den produktiva tillväxten av chytrid-svampen Batrachochytrium Dendrobatidis, vilket kan ha orsakat utrotningen av den gyllene padden. Även om svampen ursprungligen spred sig på grund av de förhållanden som El Ni Actusco orsakade i slutet av 80-talet, kommer kontinuerlig uppvärmning att öka svampens förstörelsehastighet, vilket leder till många ytterligare amfibieutrotningar. Den globala uppvärmningen måste därför hanteras så snabbt som möjligt som roten till många arter utrotningar.

Av Charles H. Smith, förstorad av Aglarech (US Fish and Wildlife Service)
av Charles H. Smith, förstorad av Aglarech (US Fish and Wildlife Service)

vad kan du göra för att hjälpa?

kolla in vår hemsida och få clued upp om chytrid svamp och hur det ser ut; så att du kan rapportera eventuella observationer av sjukdomen.

donera till Froglife i år och hjälpa oss att fortsätta vårt arbete med amfibier och reptiler i 2014

Pounds, J. A., Bustamante, M. R., Coloma, La, Consuegra, J. A., Fogden, M. P. L., Foster, PN, La Marca, E., Masters, K. L., Merino-Viteri, A., Puschendorf, R., Ron, Sr, Sanchez-Azofeifa, G. A., Still, C. J. och Young, B. E. (2006). Utbredda amfibieutrotningar från epidemisk sjukdom som drivs av global uppvärmning. Natur, 439: 161-167.

Anchukaitis, K. J . och Evans, M. N. (2010). Tropiska moln skog klimatvariationer och nedläggningen av Monteverde gyllene padda. PNAS, 107: 5036-5040.

You might also like

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.