matstudier: vem gör bedömningen i food justice movement?

Food Studies presenterar rösterna från 11 frivilliga studentbloggare från en mängd olika livsmedels – och jordbruksrelaterade program vid universitet runt om i världen. Du kan utforska hela serien här.

food justice certified labelen ny Food Justice-etikett som lanserades av Agricultural Justice Project i sommar syftar till att erbjuda konsumenterna en garanti för ”rättvis prissättning för bonden och bara arbetsvillkor för jordbruks-och livsmedelsarbetare.”När jag först började arbeta med skolträdgårdar använde jag termen ”maträttvisa” mycket.

och jag trodde att jag visste vad det betydde.

och jag visste vad det betydde — i viss utsträckning. Jag visste hur man använder termen ”maträttvisa” i sammanhang — till exempel att jag var en förespråkare för maträttvisa — och jag trodde att det innebar att jag visste vad det var. Jag trodde också att alla andra visste vad termen” maträttvisa ” betydde, och att vi alla trodde att det betydde samma sak. Vad det var, fastän, jag kunde inte ha sagt dig i en enkel definition.

men då, oundvikligen, någon bad mig att definiera det. Och det var då jag fick reda på att maträttvisa var en av de termer som är lätta att använda i en mening, men inte så lätt att förklara.

min första instinkt var att säga att maträttvisa innebar rätten till god mat. Men även när jag hörde orden som kom ut ur min mun, kände de sig fel — fuzzy, oprecisa. Vad menade jag med” god ” mat? (Näringsrik? Välsmakande? Prisvärd?) Vem bestämde vad ”god” mat var? (Jag? USDA? New York Times matsektion?) Och, viktigast av allt, vilken rätt hade jag att döma – bra eller dåligt — på det sätt som människor äter?

jag kunde säga, efter att ha sagt ” god ” mat bara några gånger, att jag var tvungen att göra bättre. Jag är trots allt en författare. Varje dag säger jag till mina elever (och mig själv) att vårt val av ord verkligen betyder något, och att precisionen i språket verkligen betyder något.

en snabb Google-sökning ledde mig till ett antal definitioner, alla olika och alla övertygande, vilket visar att en del av skönheten i termen ”maträttvisa” är hur mycket den kan omfatta. Vissa organisationer, som Oxfam, fokuserar sina definitioner av livsmedelsrättvisa på frågor kring hunger, livsmedelssäkerhet och obalanser i fördelningen av resurser. En annan definition, från boken Food Justice, säger ” Food justice syftar till att säkerställa att fördelarna och riskerna med var, vad och hur mat odlas, produceras, transporteras, distribueras, nås och ätas delas rättvist. Food justice representerar en omvandling av det nuvarande livsmedelssystemet, inklusive men inte begränsat till att eliminera skillnader och ojämlikheter.”

slutligen är definitionen som ligger närmast mitt eget tillvägagångssätt från organisationen Just Food, som definierar maträttvisa som ”samhällen som utövar sin rätt att växa, sälja och äta hälsosam mat.”Definitionen fortsätter,” hälsosam mat är färsk, näringsrik, prisvärd, kulturellt lämplig och odlas lokalt med omsorg för landets, arbetarnas och djurens välbefinnande. Människor som utövar maträttvisa leder till ett starkt lokalt livsmedelssystem, självförsörjande samhällen och en hälsosam miljö.”

författaren/engelskläraren i mig kan inte låta bli att göra en liten noggrann läsning av denna otroligt välkonstruerade definition. Varje enskilt ord här är perfekt-betoningen på samhällen och deras rättigheter som grupp, liksom införandet av hela processen för livsmedelsproduktion (växande, försäljning och ätande). Och så är det naturligtvis användningen av ordet ”hälsosamt”, som kommer med sin egen definition som närmar sig tanken på hälsa ur en helhetssynpunkt som inkluderar men inte är begränsad till näring.

Vad är mest intressant för mig, men om denna definition, är termerna ”kulturellt lämpliga” och ”oberoende.”Hållbar matrörelse anklagas ofta för att vara elitistisk, men dessa termer — ”kulturellt lämpliga” och ”självförsörjande”-är demokratiserande och jämlika. Det här är termer som skyddar mot en slags kulinarisk imperialism, där de med mer makt i vårt samhälle påtvingar dem med mindre sin uppfattning om ”god” mat.

just nu tänker jag mycket på hur skolträdgårdar passar in i food justice-rörelsen, särskilt när det gäller vad det innebär att vara kulturellt lämpligt. Hittills har jag fler frågor än svar. Men det finns en sak jag vet säkert: språket spelar roll, vare sig det är att skriva fiktion eller skriva om mat. I framtiden kommer jag inte att klassificera matval som bra eller dåliga, åtminstone inte utan att ytterligare definiera mina villkor.

You might also like

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.