Vitenskapelig personell

Se også: Akademisk administrasjon

i mange universiteter, medlemmer av administrasjonen (f.eks avdelingsledere, dekaner, visepresidenter, presidenter og bibliotekarer) er også fakultetet medlemmer; mange av dem begynner (og forbli) som professorer. På noen universiteter, er skillet mellom «akademisk fakultet» og «administrative fakultet» gjort eksplisitt av den tidligere blir kontrahert for ni måneder per år, noe som betyr at de kan vie sin tid til forskning (og muligens være fraværende fra campus) i sommermånedene, mens sistnevnte er kontrahert for tolv måneder per år. Disse to typer fakultetsmedlemmer er noen ganger kjent som «ni måneders fakultet» og «tolv måneders fakultet». Fakultet som er betalt en ni måneders lønn er vanligvis lov til å søke eksterne midler fra stipendbyråer til delvis eller fullt ut støtte sine forskningsaktiviteter i sommermånedene.

de fleste universitet fakultetet medlemmer har En Ph. D. eller tilsvarende høyeste nivå grad i sitt felt. Noen fagfolk eller instruktører fra andre institusjoner som er knyttet til et bestemt universitet (f.eks ved å undervise noen kurs eller tilsyn hovedfagsstudenter), men ikke holder professorater kan oppnevnes som adjungerende fakultet.

i Nord-Amerika er fakultetet en distinkt kategori fra ansatte, selv om medlemmer av begge gruppene er ansatte i den aktuelle institusjonen. Dette er forskjellig fra For Eksempel britisk (Og Europeisk, Australia og New Zealand) bruk, der alle ansatte i institusjonen er ansatte enten på akademiske eller profesjonelle (dvs. ikke-akademiske) kontrakter.

You might also like

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.