Akademisk personale

Se også: Akademisk administration

på mange universiteter er medlemmerne af administrationen (f.eks. afdelingsformænd, dekaner, vicepræsidenter, præsidenter og bibliotekarer) også fakultetsmedlemmer; mange af dem begynder (og forbliver) som professorer. På nogle universiteter gøres sondringen mellem “akademisk fakultet” og “administrativt fakultet” eksplicit ved, at førstnævnte bliver kontraheret i ni måneder om året, hvilket betyder, at de kan bruge deres tid på forskning (og muligvis være fraværende fra campus) i sommermånederne, mens sidstnævnte er kontraheret i tolv måneder om året. Disse to typer fakultetsmedlemmer er undertiden kendt som” ni måneders fakultet “og”tolv måneders fakultet”. Fakultet, der får en ni måneders løn, har typisk lov til at søge eksterne midler fra tilskudsbureauer for delvist eller fuldt ud at støtte deres forskningsaktiviteter i sommermånederne.

de fleste universitetsfakultetsmedlemmer har en ph.d. eller tilsvarende højeste niveau inden for deres felt. Nogle fagfolk eller instruktører fra andre institutioner, der er tilknyttet et bestemt universitet (f.eks. ved at undervise i nogle kurser eller føre tilsyn med kandidatstuderende), men ikke har professorater, kan udnævnes til supplerende fakultet.

i Nordamerika er fakultetet en særskilt kategori fra personalet, selvom medlemmer af begge grupper er ansatte i den pågældende institution. Dette adskiller sig fra for eksempel den britiske (og europæiske, Australien og USA) Brug, hvor alle ansatte i institutionen er ansatte enten på akademiske eller professionelle (dvs.ikke-akademiske) kontrakter.

You might also like

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.