Academisch personeel

zie ook: Academisch bestuur

in veel universiteiten zijn de leden van de administratie (bijvoorbeeld afdelingsvoorzitters, decanen, vicevoorzitters, voorzitters en bibliothecarissen) ook faculteitsleden; velen van hen beginnen (en blijven) als hoogleraren. Bij sommige universiteiten wordt het onderscheid tussen “academische faculteit” en “administratieve faculteit” expliciet gemaakt door de eerste wordt gecontracteerd voor negen maanden per jaar, wat betekent dat ze hun tijd kunnen besteden aan onderzoek (en mogelijk afwezig zijn van de campus) tijdens de zomermaanden, terwijl de laatste worden gecontracteerd voor twaalf maanden per jaar. Deze twee soorten faculteitsleden staan soms bekend als “negen maanden faculteit” en “twaalf maanden faculteit”. Faculteiten die een negen maanden salaris ontvangen, mogen doorgaans externe fondsen aanvragen bij subsidiebureaus om hun onderzoeksactiviteiten tijdens de zomermaanden gedeeltelijk of volledig te ondersteunen.

de meeste leden van de universiteitsfaculteit hebben een Ph. D. of een gelijkwaardige graad op het hoogste niveau in hun vakgebied. Sommige professionals of instructeurs van andere instellingen die verbonden zijn aan een bepaalde universiteit (bijvoorbeeld door het geven van bepaalde cursussen of het begeleiden van afgestudeerde studenten), maar die geen lectoraten hebben, kunnen worden benoemd tot adjunct-faculteit.

in Noord-Amerika is de Faculteit een aparte categorie van het personeel, hoewel de leden van beide groepen werknemers van de instelling in kwestie zijn. Dit onderscheidt zich bijvoorbeeld van het Britse (en Europese, Australië en Nieuw-Zeeland) gebruik, waarbij alle werknemers van de instelling personeel zijn op academische of professionele (dat wil zeggen niet-academische) contracten.

You might also like

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.