Akademisk personal

Se även: akademisk administration

på många universitet är medlemmarna i administrationen (t.ex. avdelningsordförande, dekaner, vice presidenter, presidenter och bibliotekarier) också fakultetsmedlemmar; många av dem börjar (och förblir) som professorer. Vid vissa universitet görs skillnaden mellan ”akademisk fakultet” och ”administrativ fakultet” tydligt genom att den förra kontrakteras i nio månader per år, vilket innebär att de kan ägna sin tid åt forskning (och eventuellt vara frånvarande från campus) under sommarmånaderna, medan de senare kontrakteras i tolv månader per år. Dessa två typer av fakultetsmedlemmar kallas ibland ”nio månaders fakultet”och” tolvmånaders fakultet”. Fakultet som betalas en niomånaderslön får vanligtvis söka externa medel från bidragsbyråer för att helt eller delvis stödja sin forskningsverksamhet under sommarmånaderna.

de flesta universitetsfakultetsmedlemmar har en doktorsexamen eller motsvarande högsta examen inom sitt område. Vissa yrkesverksamma eller instruktörer från andra institutioner som är associerade med ett visst universitet (t.ex. genom att undervisa vissa kurser eller handleda doktorander) men inte innehar professurer kan utses till adjungerad fakultet.

i Nordamerika är fakulteten en särskild kategori från personal, även om medlemmar i båda grupperna är anställda vid institutionen i fråga. Detta skiljer sig från till exempel den brittiska (och Europeiska, Australien och Nya Zeeland) användningen, där alla anställda vid institutionen är anställda antingen på akademiska eller professionella (dvs. icke-akademiska) kontrakt.

You might also like

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.