375 humanisten

kort na zijn Master ging Artturi Kannisto op onderzoekreis naar West-Siberië in 1901. Zijn doel was om de cultuur van het Mansi-volk te leren kennen en hun verschillende dialecten te bestuderen. Volgens Päivi Kannisto was de onderliggende zorg dat de kleine populaties van Fins-Oegriërs in Rusland en hun talen snel zouden verdwijnen en zouden worden geassimileerd in de mainstream Russische cultuur.Kannisto wierp zich op de taak om diepgaande gegevens te verzamelen. Hij verzamelde een enorme hoeveelheid Mansi dialectwoorden, teksten, volksgedichten en cultuur, liederen en etnologische artefacten. Kannisto ‘ s reis strekte zich uit over bijna elk Mansi-dorp in West-Siberië. Het veldwerk duurde lang: alles bij elkaar bleef Kannisto in de regio Mansi tot het voorjaar van 1905, toen hij voor een paar maanden naar Finland terugkeerde om zijn zaken te regelen en te rusten. Hij keerde echter al snel terug naar Siberië en kwam uiteindelijk voorgoed terug naar Finland in December 1906.

de regio Mansi wordt in het rood weergegeven. Kannisto ' s reis naar de regio duurde vijf jaar. Bron: Wikimedia Commons. CC BY-SA 3.0.
de regio Mansi wordt in het rood weergegeven. Kannisto ‘ s reis naar de regio duurde vijf jaar. Bron: Wikimedia Commons. CC BY-SA 3.0.Bij zijn terugkeer begon Kannisto meteen met het opstellen van de eerste fonetische geschiedenis van de Mansi-taal op basis van zijn onderzoeksmateriaal. Het materiaal dat tijdens de onderzoeksreis werd verzameld, vormde ook de basis voor zijn proefschrift, dat hij in 1919 afmaakte. Samen met zijn leerling Matti Liimola redigeerde hij de collectie volkspoëzie, die na de dood van Kannisto de opdracht kreeg om te publiceren. De Wogulische Volksdichtung verscheen tussen 1951 en 1982 in zeven delen.Volgens Ulla-Maija Kulonen waren de onderzoeksmethoden van Kannisto enigszins gebrekkig. De hoeveelheid materiaal die hij verzamelde was echter zo groot dat het mogelijk was om achteraf een nauwkeurige analyse van de Mansi dialecten te geven. Het kannisto-archief, dat is opgeslagen in de literaire archieven van de Finse Literatuurvereniging, is volgens Susanna Virtanen nog steeds een waardevolle bron voor taal-en folklorestudies.Kannisto zelf geloofde dat zijn onderzoek op het laatst mogelijke moment werd uitgevoerd. In zekere zin had hij gelijk omdat een groot deel van de Mansi na zijn vertrek Gerussifieerd of geassimileerd werden in hun naburige gemeenschappen. Volgens Päivi Kannisto leeft nog slechts ongeveer één procent van de onderzochte Fins-Oegrische bevolking in de regio. Artturi Kannisto ‘ s verzamelde materiaal vormt vandaag de dag een van de beste bronnen en onderzoek naar Mansi dialecten.

Artturi Kannisto en zijn familie. Foto: Finse Nationale Raad van Oudheden.
Artturi Kannisto en zijn familie. Foto: Finse Nationale Raad van Oudheden.

bronnen (in het Fins)):

  • Päivi Kannisto,’ Venäjästä ja voguleista Artturi Kanniston mitalla’ (over Rusland en de sprekers van Vogul zoals opgenomen door Artturi Kannisto’) blogpost. Geraadpleegd Op 3 Juni 2015.
  • Susanna Virtanen, ‘Artturi kannisto matkassa Siberiassa’ (‘Artturi kannisto’ s travels in Siberia’), Alkukoti 7/2005 online version, 22-23. Geraadpleegd Op 3 Juni 2015. (PDF)
  • Ulla-Maija Kulonen, ‘Kannisto, Artturi (1874-1943)’. Nationale biografie van Finland online. Geraadpleegd Op 3 Juni 2015. (Toegang via NELLI)
  • Wikipedia ‘Artturi Kannisto’

You might also like

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.