10 nuttige Chinese Chengyu en idiomen voor Beginners

het duurt slechts 6 minuten om dit bericht te lezen!

heeft u nu geen tijd om het te lezen? Geen probleem! U kunt gewoon hier klikken om te downloaden 10 nuttige Chinese Chengyu en Idioms PDF en lees het later!

Wat zijn Chinese Chengyu?

Chengyu 成语 (chéng yǔ) zijn idiomen, meestal bestaande uit vier Chinese karakters. Een idioom is een groep woorden die een betekenis hebben die niet duidelijk door de individuele woorden wordt gemaakt. De meeste talen hebben hun eigen idioom.

bijvoorbeeld, wanneer het zwaar regent zeggen we vaak dat het regent ‘cats and dogs’. Het regent niet letterlijk dieren, maar het weerspiegelt de aard van de regen als zwaar vallende, zoals wanneer katten en honden zouden vallen.

in het Spaans is “Abrir la caja de los truenos” het equivalent van “open een blik wormen” dat wordt gebruikt wanneer een situatie ontstaat die problemen of problemen veroorzaakt.Idiomen in elke taal zijn vaak interessant en soms zelfs amusant. Hoewel het leren van idiomen niet essentieel is, zal Chinees Chengyu zeker uw vloeiendheid en begrip van de Chinese taal verbeteren.

Hieronder volgt een eenvoudige inleiding tot enkele nuttige Chinese Chengyu om uw eetlust op te wekken.

马马虎虎 (Mǎ ma hū hū)

马马虎虎 is waarschijnlijk een van de bekendste Chengyu omdat de letterlijke vertaling ‘horse horse, Tiger Tiger’is. Dit is enigszins amusant, maar de meest voorkomende betekenis is zoiets als’ zo-zo ‘of’niet slecht’.

voorbeeld:

zingt u goed? (nǐ chàng gē hǎo tīng ma? ) = Ben je een goede zanger?
So-so. (mǎ ma hū hū) = gewoon zo-zo.

zeven omhoog en acht omlaag (qī shàng bā xià))

vergelijkbaar met de Engelse uitdrukking “alle zessen en zevens” is de letterlijke vertaling van het idioom’zeven omhoog, acht omlaag’. Deze Chengyu verwijst naar een persoon wiens geest een puinhoop is en niet helder kan denken.

voorbeeld:

ik ben op en neer in mijn hart, en ik weet niet wat ik moet doen. (wǒ xīn li qī shàng bā xià, bù zhī gāi zěn me bàn.) = Ik ben helemaal op zessen en zevens over wat te doen.

不可思议 (bù kě sī yì)

de betekenis achter deze Chengyu is dat iets onvoorstelbaar of echt verbazingwekkend is. De karakters vertalen letterlijk naar 不可 = ‘kan’ en 思议 wat ‘begrijpen’betekent.

voorbeeld:

(jū rán shì tā yíng le, zhēn shì bù kě sī yì) = het is ongelooflijk dat hij de wedstrijd won.

一一毛 (jiú niú yī máo))

de vertaling van dit idioom is ‘1 haar van 9 ossen’ en betekent een klein ding te zijn onder een enorme hoeveelheid, zoals 1 haar onder 9 koeien. Een soortgelijk idioom in het Engels zou een ‘drop in the ocean’kunnen zijn.

voorbeeld:

(zhè diǎn sǔn shī duì tā lái shuō, zhǐ bu guò shì jiú niú yī máo.) = Voor hem was het verlies slechts een druppel in de oceaan.

顺其自然 (shùn qí zì rán)

deze Chengyu betekent ‘laat de natuur zijn gang gaan’. De eerste bigram betekent ‘iets toestaan te zijn’, terwijl 自然’ natuurlijk ‘of’natuurlijk’ betekent. Het idee achter deze chengyu is dat iets niet gedwongen moet worden, maar uit eigen beweging moet gebeuren, of dat nu liefde is of het smeden van nieuwe relaties.

voorbeeld:

(shùn qí zì rán bù děng yú fàng qì.) = Loslaten is niet hetzelfde als opgeven.

自由自在 (zì yóu zì zài)

betekent ’toilet vrij in gemakkelijk’, dit idioom vertaling naar Freedom betekent vrijheid of mensen in white wit en een toilet’ongeremd’.

voorbeeld:

(w zu zuì two of yuàn wàng jiù climate kě yǐ zì yóu zì zài de shēng huó.) = Mijn grootste wens en steun live om de vogel te bevrijden.

破财免灾 (pò cái miǎn zāi)

deze Betekenis van dit idioom is ‘een financieel verlies zou verdere ramp kunnen voorkomen’ of meer poëtisch ‘een verlies van rijkdom is een winst van gezondheid.’Eigenlijk suggereert dit idioom dat we troost moeten zoeken als we iets waardevols verliezen, omdat er iets ergers had kunnen gebeuren. 破财 betekent ‘eigendom verliezen’, 免灾 is’aan een ramp ontsnappen’.

voorbeeld:

(shǒu jī diū le méi guān xi, jiù dāng shì pò cái miǎn zāi ba.) Het is OK om uw mobiele telefoon te verliezen, beschouw dit als het kopen van vrede.

飞蛾扑火 (fēi é Pū Huǒ) – 自取灭亡 (zì Qǔ miè wáng)

dit idioom is wat bekend staat als een 歇后语 (xiē hòu yǔ), waarin de tweede helft van het gezegde de werkelijke allegorische betekenis heeft. Soms kan de tweede betekenis volledig worden weggelaten.
in dit geval betekent het eerste deel van het idioom 飞蛾扑火 ‘een mot vliegt in de vlam’ wat verwijst naar ‘Fatal Attraction’. Echter, de tweede helft zelfvernietiging, heeft eigenlijk de echte betekenis, namelijk ‘rampenvrij maken, of’je eigen graf graven’.

voorbeeld:

ze doen dit is gelijk aan nachtvlinders tot vuur. (tā men zhè yàng zuò wú yì yú fēi é pū huǒ. ) =
wat zij deden was niet anders dan zelfmoordneigingen.

g拿u ná hào zi (guu ná hào zi) – Bemoei Je Met Je Eigen Zaken (duō guǎn xián shì)

Dit is een ander voorbeeld van hysterie. De eerste helft vertaalt zich als ‘ een hond die muizen vangt.’Terwijl de tweede helft, nieuwsgierig betekent bemoeizuchtig zijn of bemoeien met andermans zaken.

voorbeeld:

I care about her, but she thinks I ‘ m a bitch. (wǒ guān xīn tā, tā què jué de wì shì gǒu ná hào zi. ) = Ik was bezorgd over haar, maar ze dacht dat ik me met haar zaken bemoeide.

goedmaken (wáng yáng B L láo)

het goedmaken betekent letterlijk ‘de pen herstellen nadat het schaap dood is’, maar de allegorische betekenis is te laat handelen of zoals de Engelse uitdrukking ‘beter laat dan nooit’.

voorbeeld:Waarom bel je hem niet om je excuses aan te bieden? Het is nog niet te laat om het goed te maken. (wèi shén me bù gěi tā dǎ gè diàn huà dào qiàn? wáng yáng B L láo, wéi shí wèi wǎn. ) = Waarom bel je hem niet op en bied je excuses aan? Beter later dan nooit.

You might also like

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.